یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:46

Durolatex WR

جزء دوم چسب کاشی دوروفلکس (برای سرویس ها و مکان های دارای رطوبت آب بندی V400)

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:45

Durolatex CR

جزء دوم مایع چسب کاشی دوروفلکس V300 آب بند

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:36

Duroflex MR200

چسب کاشی خمیری محیط های در معرض آب

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:35

Duroflex MR100

چسب کاشی خمیری معمولی

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:33

Durofelex V400

چسب کاشی و سرامیک  پودری مخصوص محیط های در معرض آب

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:30

Durofelex V300

چسب کاشی و سرامیک درجه یک پودری الیاف دار

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن