یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:33

Durofelex V400

چسب کاشی و سرامیک  پودری مخصوص محیط های در معرض آب

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:30

Durofelex V300

چسب کاشی و سرامیک درجه یک پودری الیاف دار

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن