یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:46

Durolatex WR

جزء دوم چسب کاشی دوروفلکس (برای سرویس ها و مکان های دارای رطوبت آب بندی V400)

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:45

Durolatex CR

جزء دوم مایع چسب کاشی دوروفلکس V300 آب بند

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:44

Durolatex PR

پرایمر مایع مخصوص خودتراز و ملات ها و دوروفلو

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:43

Durolatex PS

چسب بتن پرایمر پودری بتن قدیم وجدید وملات ها ومناسب Cemlight floor

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:43

Durolatex AC

چسب بتن مایع پایه اکرلیک / قابلیت برای جزء دوم آب بند 201 & Wp200 / پرایمرروی بتن قدیم 

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:42

Durolatex R8

چسب بتن مایع نرمال ( پرایمر بتن قدیم و جدید )

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:38

Duroflex B302

پودر بند کشی واتر پروف و آنتی باکتریال

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:37

Duroflex B301

پودر بند کشی واتر پروف

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:36

Duroflex B300

پودر بند کشی معمولی

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:36

Duroflex MR200

چسب کاشی خمیری محیط های در معرض آب

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
صفحه1 از2
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن