یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:38

Duroflex B302

پودر بند کشی واتر پروف و آنتی باکتریال

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:37

Duroflex B301

پودر بند کشی واتر پروف

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:36

Duroflex B300

پودر بند کشی معمولی

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن