یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:38

Duroflex B302

پودر بند کشی واتر پروف و آنتی باکتریال

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 18:37

Duroflex B301

پودر بند کشی واتر پروف

منتشرشده در چسب بتن و چسب کاشی
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:59

Durocuring SL50

کیورینگ بتن پایه آبی

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:58

Durocuring NF40

کیورینگ بتن پایه نفتی

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:58

Durocuring AK30

کیورینگ بتن پایه اکرلیک

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:57

Aquacem WP240

آنی گیر برای آب بندی مخازن و استخر ها آب بندی نشت منفی

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:57

Aquacem WP230

نفوذ گر پودری جهت اب بندی نشت منفی

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:56

Aquacem WP220

محافظ نمای ساختمان دربرابر رطوبت و براق کننده نما

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:55

Aquacem WP211

آب بند  2 جزیی   ، مثبت (part A:B 3:1 سرویس /استخر/ سرویس  بام)

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:55

Aquacem WP201

آبندی 2 جزیی مثبت ( میکس 1 به 1 با partA:B ) استخر/سرویس / بام) بهینه شده Wp200

صفحه1 از2
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن