یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 19:16

Epocem M30

Duroflow final coating

مورد استفاده : سیلر پایه حلالی مناسب دوروفلو و دکوراتیو ها

شنبه, 25 ارديبهشت 1395 ساعت 02:26

distacante

پودر جداکننده

منتشرشده در بتن دکوراتیو
شنبه, 25 ارديبهشت 1395 ساعت 02:13

durodecor

کفپوش پایه سيمانی ، طرح سنگفرش مناسب برای پیاده رو سازی و محوطه سازی در 13 رنگ

منتشرشده در بتن دکوراتیو
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن