پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:13

Silicacem H1

میکروسیلیس

منتشرشده در میکروسیلیس
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:12

Silicacem G1

میکروسیلیس

منتشرشده در میکروسیلیس
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:18

Durojel FN75

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp -دیر گیر

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:18

Durojel FN65

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp -زود گیر

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:17

Durojel FN55

ژل  بر  پایه میکروسیلیس و پلی نفتالین و الیاف pp - نرمال

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:14

Durojel SP11

سوسپانسیون میکرو سیلیس فاقد روان کننده

Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن