پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:13

Silicacem H1

میکروسیلیس

منتشرشده در میکروسیلیس
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 16:12

Silicacem G1

میکروسیلیس

منتشرشده در میکروسیلیس
پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:37

Flowcem AF47

ضدیخ بتن

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:37

Flowcem OL45

روغن قالب

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:36

Flowcem MS33

واترپروف مایع (میکس با بتن تازه)

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:34

Flowcem MP23

واترپروف پودری (میکس با بتن تازه)

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:34

Flowcem WB44

هوازا

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:32

Flowcem R921

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت دیرگیری

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:31

Flowcem R911

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با خاصیت زودگیری

پنج شنبه, 06 خرداد 1395 ساعت 14:30

Flowcem R900

فوق روان کننده بر پایه پلی کربکسیلات با حفظ کارایی

صفحه1 از5
Top

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن

بتن سخت فوق روان کننده بتن روان کننده بتن بتن کفپوش بتن کفپوش صنعتی ژل میکروسیلیس رزین سنگ مصنوعی بتن الیافی فیبر بتن کفپوش خودتراز چسب بتن اپوکسی فیبر بتن کفپوش ضد اسید الیاف فلزی بتن میکروسیلیس چسب کاشی دوروچم دوراچم خاورمیانه بتن دکوراتیو افزودنی بتن الیاف بتن